Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W MUCHOWIE (21.06.2013)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 21 czerwca 2013 r. w Muchowie k. Męcinki odbędzie się spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla członków Izby z powiatu jaworskiego.

Spotkanie organizowane jest przy współudziale działającego w tym powiecie Obwodowego Zespołu Członkowskiego Rady DOIIB.

Szczegółowy program spotkania znajduje się w pliku do pobrania.