Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Legnicy 27.10.2011r.

Przewodniczący Rady zaprasza Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przede wszystkim z powiatu głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego do udziału w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym, organizowanym w ramach obchodów X-lecia DOIIB.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 27 października 2011 r. o godzinie 12.00 w Hotelu „QUBUS” przy ul. Skarbowej 2 w Legnicy.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 24.10.2011 r. pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@doiib.test.sisms.pl, faksem: 71 337 62 40 lub telefonicznie: 71 337 62 56.