Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Krzeszowie 18.11.2011r.

Przewodniczący Rady zaprasza Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przede wszystkim z powiatu kamiennogórskiego do udziału w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym, organizowanym w ramach obchodów X-lecia DOIIB.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 18 listopada 2011r. o godzinie 13.00 w Sali Rycerskiej Opactwa Cysterskiego w Krzeszowie.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16.11.2011r. pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@doiib.test.sisms.pl, faksem: 71 337 62 40 lub telefonicznie: 71 337 62 56.