Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W JUGOWICACH (15-16 LUTEGO 2019)

                                                                       
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Członków Izby

na spotkanie szkoleniowo-integracyjne,

które jest organizowane w ramach programu szkoleniowego DOIIB.

Spotkanie odbędzie się w dniach 15-16 lutego 2019 r. w Hotelu PAŁAC JUGOWICE

w Jugowicach, ul. Główna 4

Program spotkania znajduje się w pliku do pobrania.
                  
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu pocztą elektroniczną szkolenia@doiib.test.sisms.pl

lub telefonicznie 71 337-62-56 najpóźniej do 6 lutego 2019 r.

 

W zgłoszeniu prosimy podać informację o uczestnictwie w jednym lub obu dniach szkolenia oraz uroczystej kolacji.

 

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Hotelu PAŁAC JUGOWICE po preferencyjnej cenie, tj. 120 zł/dobę

w 2-3 osobowym pokoju wyłącznie za pośrednictwem Biura DOIIB.

UWAGA!
Gwarancją rezerwacji noclegu jest – po potwierdzeniu przez Biuro DOIIB przyjęcia rezerwacji – dokonanie najpóźniej do

8 lutego 2019 r. wpłaty 120 zł na rachunek nr 15 1090 2369 0000 0001 2073 9920 (właściciel Pałac Jugowice Sp. z o.o.,

ul. Główna 4 58-321 Jugowice), podając w tytule przelewu: imię i nazwisko – nocleg/Izba Inżynierów 15-16.02.
Nieopłacenie noclegu do 08.02.2019 r. skutkuje skreśleniem z listy noclegowej.

O wpisaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszenia.