Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W DZIERŻONIOWIE (07.12.2012)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Członków Izby przede wszystkim z powiatu dzierżoniowskiego na spotkanie szkoleniowo-integracyjne, które odbędzie się 7 grudnia 2012r.  w hotelu DAMA PIK ul.Kilińskiego 10 w Dzierżoniowie.

Szczegółowy program spotkania znajduje się w pliku do pobrania.