Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM

Zapraszamy członków DOIIB na kolejne, cykliczne spotkanie konsultacyjne z ekspertem pt. “Skutki ostatnich zmian rozporządzeń o projekcie budowlanym i dzienniku budowy”

Spotkanie, które poprowadzi znakomity specjalista z dziedziny prawa budowlanego Pan mgr inż. arch. Gabriel Marek, odbędzie się w środę 2 grudnia  2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 1 grudnia 2015 r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.