Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

TEGO SPOTKANIA Z EKSPERTEM NIE MOŻNA PRZEOCZYĆ

Tematyka zasad dopuszczania do eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego przez Urząd Dozoru Technicznego rzadko gości na szkoleniach i w prasie technicznej. DOIIB we współpracy z UDT proponuje ciekawe spotkanie konsultacyjne z ekspertem  dla wszystkich zainteresowanych inżynierów budownictwa, członków DOIIB. Spotkanie odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00  w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Głównym tematem spotkania będzie “Zakres działania i wymagania UDT przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych i odbiorze obiektów budowlanych”. Spotkanie poprowadzą specjaliści Urzędu Dozoru Technicznego, Panowie mgr inż. Zbigniew Monkiewicz i mgr inż. Krzysztof Kępski.
Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-32 do dnia 27 kwietnia 2015r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzących spotkanie, na adres biura izby.