Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM

Zapraszamy Członków DOIIB na spotkanie konsultacyjne z ekspertem, które odbędzie się w środę 8 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00  w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

 

Tematem spotkania będzie “Zakończenie procesu inwestycyjnego – nowe regulacje prawne pozwoleń na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu budowy”.  Poprowadzi je znakomita specjalistka z dziedziny prawa budowlanego Pani mgr Agnieszka Znamiec – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-32 do dnia 7 kwietnia 2015. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.