Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM

Zapraszamy Członków DOIIB na pierwsze  spotkanie konsultacyjne w 2014 roku, na którym poruszane będą zagadnienia i przykłady trudnych interpretacji przepisów prawa budowlanego i przepisów związanych.

Spotkanie, które poprowadzi znakomity specjalista z dziedziny prawa budowlanego Pan mgr inż. arch. Gabriel Marek, odbędzie się w 30 października 2014r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Podczas spotkania, organizowanego w ramach działalności samopomocowej, będzie możliwość wymiany doświadczeń między członkami Izby oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w sprawach zawodowych. Przewidywana jest kontynuacja spotkań konsultacyjnych z ekspertami w różnych specjalnościach.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres dos@doiib.test.sisms.pl lub telefonicznie: 71-337-62-64; 71-337-62-32 do dnia 29.10.2014r.

Zachęcamy również do wcześniejszego pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.