Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW

Zapraszamy członków DOIIB na kolejne, cykliczne spotkanie konsultacyjne z ekspertem, na którym poruszane będą zagadnienia ochrony zabytków w przepisach prawnych.

Spotkanie poprowadzi mgr Barbara Nowak – Obelinda Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a odbędzie się ono w dniu 17 grudnia 2014 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu. 

Podczas spotkania, organizowanego w ramach działalności samopomocowej, będzie możliwość wymiany doświadczeń między członkami izby oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w sprawach zawodowych. 

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-64; 71-337-62-32 do dnia 12 grudnia 2014r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.