Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM – NOWE PRAWO BUDOWLANE W PRAKTYCE (08.07.2015)

Zapraszamy członków DOIIB na kolejne, cykliczne spotkanie konsultacyjne z ekspertem pt. „Nowe Prawo budowlane w praktyce”

Spotkanie, które poprowadzi znakomity specjalista z dziedziny prawa budowlanego Pan mgr inż. arch. Gabriel Marek, odbędzie się w środę 8 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 7 lipca 2015 r.

Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.