Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM I ARCHITEKTEM

Zapraszamy członków DOIIB na kolejne, cykliczne spotkanie konsultacyjne z ekspertem, na którym poruszane będą zagadnienia i przykłady trudnych interpretacji przepisów prawa budowlanego i przepisów związanych w odniesieniu do całego procesu inwestycyjnego.
Spotkanie poprowadzi znakomity specjalista i przede wszystkim praktyk z dziedziny prawa budowlanego Pan mgr inż. arch. Jacek Miller – członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, a odbędzie się ono w dniu 26 listopada 2014 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Podczas spotkania, organizowanego w ramach działalności samopomocowej, będzie możliwość wymiany doświadczeń między członkami izby oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w sprawach zawodowych. Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-64; 71-337-62-32 do dnia 25 listopada 2014r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.