Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM DS. UBEZPIECZEŃ (17.02.2016)

Spotkanie, które poprowadzi przedstawicielka ERGO HESTII Pani mgr  Maria Tomaszewska-Pestka  odbędzie się w środę 17 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu. Czas trwania: prezentacja: 45 min, praktyczny czas, wraz z dyskusją: 2 godziny.
W ramach szkolenia omówione zostaną:
a)    zakres udzielonej ochrony przez Ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
b)    najczęstsze typy roszczeń,
c)    wybrane zagadnienia dot. odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
d)    największe wypłacone odszkodowania i powody odmowy wypłaty odszkodowania,
e)    przydatne inne ubezpieczenia w przypadku prowadzenia pracowni projektowych, firm wykonawczych, przystępowania do przetargów.
Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 16 lutego 2016 r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącej spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.