Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM DS. KOSZTORYSOWYCH

Zapraszamy członków DOIIB na kolejne, cykliczne spotkanie konsultacyjne z ekspertem pt. „Kosztorysy inwestorskie i ofertowe w zamówieniach publicznych – zalecenia i porady”. 
Spotkanie, które odbędzie się w środę 25 lutego 2015 r. o godz. 16:00  w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu, poprowadzi inż. Czesław Leśniara – rzeczoznawca kosztorysowy SKB.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 24 lutego 2015 r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.