Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM (30.11.2016 R.)

Zapraszamy Członków DOIIB na spotkanie konsultacyjne z ekspertem, które odbędzie się w środę  30 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Tematem spotkania będzie „Hydroizolacje i badanie wilgotności murów”

Spotkanie poprowadzi dr inż. Zygmunt Matkowski, rzeczoznawca mykologiczno-budowlany, Zastępca Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. 

Wykład rozpoczynający spotkanie będzie zarejestrowany przez TV DOIIB.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 29 listopada 2016 r.

O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącej spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.