Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM (23.11.2016 R.)

Zapraszamy Członków DOIIB na spotkanie konsultacyjne z ekspertem, które odbędzie się w środę  23 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Tematem spotkania będzie „Grzyby w budynkach: zagrożenia, diagnostyka, przyczyny i sposoby zapobiegania”. 

Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Matkowski, prof. UP we Wrocławiu, Zastępca Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. 

 

Wykład rozpoczynający spotkanie będzie zarejestrowany przez TV DOIIB. 

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 22 listopada 2016 r. 

O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącej spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.