Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE DYSKUSYJNE W SPRAWIE KODEKSU BUDOWLANEGO

W związku z ogólnym zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 23 maja 2012 r., dotyczące założeń do przygotowywanego Kodeksu Budowlanego, proponuję wcześniejszą wewnętrzną konsultację przedmiotowego projektu założeń w środowisku dolnośląskich inżynierów. Liczę szczególnie na udział członków DOIIB, którzy oficjalnie zgłosili swój udział w tych konsultacjach.
Proszę więc o przybycie w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych tą wewnętrzną dyskusją do sali konferencyjnej w siedzibie DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu w dniu 16.05.2012 r. o godz. 16.00. Z mojego upoważnienia spotkanie będzie prowadzić kol. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk – członek Zespołu Prawno-Regulaminowego oraz Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we współpracy z kol. Danutą Paginowską i prof. Krzysztofem Parylakiem.
Bardzo proszę o wcześniejsze dokładne zapoznanie się z projektem założeń do Kodeksu Budowlanego, które są dostępne na naszej stronie internetowej oraz o przygotowanie kwestii, które zdaniem Państwa, powinny zostać zaprezentowane przez naszą Izbę na oficjalnych konsultacjach w dniu 23 maja 2012 r. Proszę o nadesłanie propozycji i przemyśleń (możliwie krótkich) na adres: m.mikolajewska.janiaczyk@gmail.com.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie jest organizatorem spotkania, nie wiemy zatem, jaki będzie jego porządek oraz jakie inne środowiska będą na nim reprezentowane. Uważam jednak, że potrzebna jest wcześniejsza wspólna rozmowa w naszym dolnośląskim środowisku inżynierów budownictwa na temat proponowanych założeń do Kodeksu Budowlanego. Robocze spotkanie w siedzibie DOIIB nie ograniczy w żaden sposób swobody wypowiedzi konkretnych osób na spotkaniu z Panem Ministrem, ale pozwoli się zapoznać się z opiniami innych w spornych kwestiach. Ważne jest, aby uczestnicy spotkania w dniu 23.05.2012 r. wypowiadając swoje indywidualne stanowisko w różnych kwestiach nie powoływali się na to, że jest to stanowisko PIIB lub DOIIB, gdyż może się okazać, że pojawi się nawet kilka wzajemnie sprzecznych postulatów w tej samej sprawie.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jako partner społeczny będzie z pewnością poproszona o wyrażenie swojej oficjalnej opinii na temat projektu ustawy Kodeks Budowlany, który będzie przygotowany w pierwszym kwartale 2013 roku. Obecne konsultacje społeczne założeń do tej ustawy mają według mnie głównie charakter informacyjny, co należy uznać za dobry krok Ministerstwa TBiGM. 
Ze względów organizacyjnych proszę o zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie DOIIB do dnia 15.05.2012 r. telefonicznie (71 337 62 30 – 31) lub e-mailem: dos@doiib.test.sisms.pl.

Przewodniczący Rady DOIIB
Eugeniusz Hotała