Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z EKSPERTAMI

Zapraszamy Członków DOIIB na cykl spotkań konsultacyjnych z ekspertem, które odbędą się o godz. 16:00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu:

1) czwartek 25 maja 2017 r. – wykład prof. Rafała Eysymontta 

cz.I: „Architektura romańska”

cz.II „Miasta lokacyjne w Europie”
 

2) piątek  9 czerwca 2017 r.

cz. I: „Architektura gotycka”

cz.II: „Miasta późnego średniowiecza w Europie”

 

oraz

3) wtorek 6 czerwca 2017 r. wykład ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego  pt. „Dozór techniczny na etapie eksploatacji urządzeń technicznych na terenie budowy”.

 

Wykłady rozpoczynające spotkania będą zarejestrowane przez TV DOIIB.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl lub telefonicznie 71-337-62-32:

na spotkanie 25.05.2017 r. – do dnia 24.05.2017 r.

na spotkanie 9.06.2017 r. – do dnia 8.06.2017 r.

na spotkanie 6.06.2017 r. – do dnia 5.06.2017 r.

 
O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzących spotkania na wyżej podany adres e-mailowy.