Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA – KONSULTACJE PUBLICZNE

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przesłało do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i do innych instytucji projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących do konsultacji publicznych. Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB opracuje stosowne stanowisko ale będziemy bardzo wdzięczni jeśli w terminie do 25.03.2018 r. zainteresowani członkowie naszej izby prześlą swoje uwagi do biura izby: dos@doiib.test.sisms.pl . Termin na opracowanie stanowiska jest bardzo krótki. W załączeniu: projekt ustawy, uzasadnienie i ocena skutków regulacji.