Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM – WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM W POLSCE (28.01.2020, WARSZAWA)

W imieniu organizatora – Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym “Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w Polsce””. Seminarium odbędzie się 28.01.2020 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Sali konferencyjnej budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.

 
Tematyka seminarium:
• Zjawiska akustyczne wpływające na jakość akustyczną budynku
• Przepisy dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych
• Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach – omówienie metodyki pomiarowej poziomu hałasu w odniesieniu do obecnie obowiązujących wymagań
• Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach – wymagania i metody kontroli
• Ochrona przed hałasem pogłosowym – wymagania i metody kontroli
• Zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych

Szczegółowe informacje o seminarium znajdują się na stronie: https://www.itb.pl/wymagania-w-zakresie-ochrony-przed-halasem-w-polsce.html