Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE

Zapraszamy członków DOIIB do uczestnictwa, w charakterze wolnego słuchacza, w Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe, organizowanym przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej pod hasłem „Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej”. Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej bud. D-20. Koszty udziału członków Izby w Seminarium, w charakterze wolnego słuchacza (bez materiałów konferencyjnych, imprez towarzyszących i wyżywienia), pokrywa Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 18 listopada 2013 r. do biura DOIIB telefonicznie: 71-337-62-30 (31) lub na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl.

W załączeniu szczegółowy program Seminarium.