Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM – WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE (29-30.11.2016)

Zapraszamy członków DOIIB do uczestnictwa, w charakterze wolnego słuchacza, w Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe, organizowanym przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej pod hasłem:

 

„DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE. PROJEKTOWANIE, TECHNOLOGIE BUDOWY, MONITORING”

 

Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2016 r. na terenie campusu Politechniki Wrocławskiej. 

 

Koszty udziału członków Izby w Seminarium, w charakterze wolnego słuchacza pokrywa Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Wolnemu słuchaczowi przysługuje posiłek, udział we wszystkich wykładach oraz materiały i czasopisma wystawione na ogólnodostępnych stendach – bez materiałów konferencyjnych. 

 

Szczegółowy program Seminarium znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.wdm.pwr.wroc.pl/program-ramowy,216,.html 

 

 

Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa (z podaniem numeru członkowskiego) do dnia 4 listopada 2016 r. do biura DOIIB na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl