Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM – WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE (28-29.11.2017)

Zapraszamy członków DOIIB do uczestnictwa, w charakterze wolnego słuchacza, w Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe, organizowanym przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej pod hasłem:
„MOSTY. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy.”

 Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w dniach 28-29 listopada 2017 r. na terenie campusu Politechniki Wrocławskiej.

Koszty udziału członków Izby w Seminarium, w charakterze wolnego słuchacza pokrywa Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Wolnemu słuchaczowi przysługuje posiłek, udział we wszystkich wykładach oraz materiały i czasopisma wystawione na ogólnodostępnych stendach – bez materiałów konferencyjnych.

Szczegółowy program Seminarium znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.wdm.pwr.wroc.pl/

Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa (z podaniem numeru członkowskiego) do dnia 12 listopada 2017 r. do biura DOIIB na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl