Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Seminarium szkoleniowe we Wrocławiu 04.11.2011r.

Przewodniczący Rady DOIIB zaprasza na seminarium szkoleniowe: 

„INŻYNIER ŚRODOWISKA: WYZWANIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PERSPEKTYWY”

 

organizowane w dniu 4 listopada 2011 r. wspólnie przez DOIIB, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przedsięwzięciu patronuje Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Spotkanie, w którym zapowiedziały czynny udział firmy związane z branżą sanitarną, adresowane jest nie tylko do członków Izby, ale do całego środowiska inżynierów sanitarnych, inżynierów inżynierii środowiska oraz studentów. Liczymy także na udział kolegów z Izby Architektów. Przewidywana jest dyskusja w ramach panelu dotyczącego inwestycji liniowych, w której będą uczestniczyć zaproszeni goście reprezentujący organy i instytucje związane z wydawaniem decyzji, uzgodnień i opinii.
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajduje się w zakładce Szkolenia.