Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM SZKOLENIOWE – BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE HALI PM Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ – STUDIUM PRZYPADKU (28.02.2023)

W dniu 28 lutego br. Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizuje seminarium szkoleniowe pt. “Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną – studium przypadku“.

Współorganizatorami konferencji są: Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Miejska PSP we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się sali głównej Domu Technika NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym są zamieszczone na stronie: http://sitp-wroclaw.pl/2023/01/18/seminarium-bezpieczenstwo-pozarowe-hali-pm-z-czescia-biurowo-socjalna-studium-przypadku/

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w tym szkoleniu.