Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA NA TERENIE NIEMIEC (27.11.2014)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
i
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
 
zapraszają 
członków DOIIB i DOIA, pracowników i studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego
oraz wydziałów związanych z budownictwem

 

na seminarium szkoleniowe pt.:

WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA NA TERENIE NIEMIEC

które odbędzie się:

27 listopada  2014 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 15:00
w Auli Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu,
Wyb. Wyspiańskiego 27 (bud. A-1)

Seminarium organizowane jest we współpracy
z Niemiecką Izbą Inżynierów w Berlinie
oraz Brandenburską Izbą Inżynierów w Poczdamie.
________________________________________________________________________

Wykładowcy: mec. Markus Balkow i inż. Wieland Sommer
________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych, wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału
w seminarium pocztą elektroniczną: szkolenia@doiib.test.sisms.pl,
faksem: 71 337-62-40 lub telefonicznie: 71 337-62-56 
do 24 listopada 2014 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.