Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM "OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH I LINIACH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (15.05.2014)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

oraz

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski

 

zapraszają Członków Izby na

 

III część seminarium  szkoleniowego nt.:

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH I LINIACH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

 

które odbędzie się dn. 15 maja 2014 r. o godz. 10.00

w budynku NOT ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu w sali nr 104. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.