Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Restauracja Globetrotter

 

Rada DOIIB zaprasza do korzystania z usług restauracji GLOBETROTTER
mieszczącej się w budynku Izby, wejście od ulicy Garbary 5.
Dla Członków DOIIB restauracja oferuje rabat na posiłki (bez napojów) w wysokości 15%.
Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie ważnego zaświadczenia wystawionego przez DOIIB
lub karty członkowskiej, jakie Izba przygotowuje.
www.globe-trotter.com.pl