Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REPORTAŻ Z XVI KRAJOWEGO ZJAZDU PIIB ORAZ INNE MATERIAŁY W TV DOIIB

Na stronie internetowej DOIIB  http://www.tvdoiib.pl/ jest zamieszczona filmowa relacja z obrad XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Zachęcamy do obejrzenia tej relacji oraz innych materiałów filmowych (w tym szkoleniowych). Szczególną uwagę zwracamy na bardzo interesujący cykl wykładów prof. Rafała Eysymonta o europejskich miastach i budowlach romańskich oraz gotyckich. Taka ciekawa porcja wiedzy o architekturze może się przydać podczas wakacyjnych wojaży po Polsce i Europie.