Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

RELACJE Z FORUM INŻYNIERSKIEGO 2016 W TV DOIIB

Na stronie internetowej TV DOIIB   http://serwer1500784.home.pl/autoinstalator/wordpress1/  można zapoznać się z relacją z obrad oraz dyskusją podczas Forum Inżynierskiego DOIIB, w której wyjaśnień udzielali: Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.  Wykłady, które były wygłoszone podczas Forum będą dostępne niebawem. Zachęcamy do korzystania z dość bogatego zbioru ciekawych materiałów szkoleniowych oraz relacji z ważnych wydarzeń w naszej dolnośląskiej izbie, w tym z Gali Inżynierskiej i spotkania we Wrocławskim Ratuszu.