Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Relacja z przebiegu X Zjazdu Delegatów DOIIB

X ZJAZD DELEGATÓW DOIIB PRZESZEDŁ DO HISTORII

W dniu 14. kwietnia 2011 r. w Hotelu Wrocław odbyły się obrady X Zjazdu DOIIB. Obrady trwały około 7 godzin, w czasie których zrealizowano cały program posiedzenia. W Zjeździe wzięło udział 63% wszystkich Delegatów, co może nieco niepokoić. Być może trzeba będzie organizować przyszłe Zjazdy w soboty, aby umożliwić wszystkim Delegatom wywiązanie się z obowiązku uczestnictwa w obradach Zjazdów. Relacja z obrad, wystąpienie Przewodniczącego Rady oraz galeria fotograficzna zawarte są w załącznikach.

 

Autor fotografii: mgr inż. Piotr Rudy