Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REGIONALNA KONFERENCJA nt. NOWELIZACJI USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (Wrocław – 29.10.2015 r.)

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego organizuje cykl Konferencji Regionalnych pt. “Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych”. Konferencje te mają na celu omówienie oraz popularyzację wiedzy na temat nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych w środowiskach związanych z branżą budowlaną – producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, przedstawicieli organizacji budowlanych, a także pracowników nadzoru budowlanego.
Jedna z takich Konferencji Regionalnych odbędzie się w dniu 29.10.2015 r. we Wrocławiu  na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 w budynku C7, sala 102. Otwarcie spotkania o godz. 11:00, a zakończenie o godz. 15:00.
Konferencje Regionalne mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników na każde z organizowanych spotkań odbywa się poprzez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego http://www.gunb.gov.pl/ – w zakładce Konferencje Regionalne – “Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych”.