Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REGATY ŻEGLARSKIE W-MOIIB O MISTRZOSTWO POLSKI W KLASIE OMEGA

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w I Regatach Żeglarskich Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega, które odbędą się 15 sierpnia 2015 r. (sobota) w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” (na akwenie j.Ukiel – Krzywe) ul. Jeziorna 8 w Olsztynie.
 
W regatach może wziąć udział jedna 3-osobowa załoga, reprezentująca Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, zgłoszona przez Przewodniczącego Rady. Załoga może się składać tylko z osób będących czynnymi członkami Izby. Sternik łodzi musi posiadać patent żeglarski.

Chętnych do udziału w regatach członków DOIIB prosimy o zgłoszenia (z opisem „żeglarskiego dorobku”) na adres e-mail:dos@doiib.test.sisms.pl do dnia 8 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące regat  – w pliku do pobrania.  

Zapraszamy do udziału w regatach i życzymy sukcesów.