Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OIIB

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w I Regatach Żeglarskich klasy Omega o puchar Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaplanowanych na dzień 17 sierpnia 2013 r. (sobota) na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie.
 
W regatach może wziąć udział jedna 3-osobowa załoga, reprezentująca Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, zgłoszona przez Przewodniczącego Rady.

Chętnych do udziału w regatach członków DOIIB prosimy o zgłoszenia (z opisem „żeglarskiego dorobku”) na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl. do dnia 14 lipca 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące regat  – w pliku do pobrania.  

Członkom DOIIB, którzy zostaną zakwalifikowani przez Przewodniczącego DOIIB do udziału w regatach (załoga), zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.
 
Zapraszamy do udziału w regatach i życzymy sukcesów.