Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

"KATALOG INŻYNIERA" – NOWA EDYCJA JUŻ DOSTĘPNA

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. informuje o możliwości zamawiania nowej edycji  „Katalogu Inżyniera”. Publikacja jest bezpłatna dla członków PIIB.  Osoby, które chciałyby otrzymać „Katalog Inżyniera” powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.izbudujemy.pl/formularze/kataloginzyniera 

 

Dostępne jest również ostatnie wydanie w tym roku „Przewodnika Projektanta” –  formularz zgłoszeniowy na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta 

 

Ponadto informujemy, że na stronie www.izbudujemy.pl/oferta są zamieszczone wszystkie e-wydania „Przewodnika Projektanta”, które również można bezpłatnie pobrać. 

 

Zachęcamy członków DOIIB do składania zamówień.