Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przed rokiem odszedł od nas śp. Bronisław Wosiek

Rok temu w dniu 10 listopada 2010 roku zmarł mgr inż. Bronisław Wosiek, współtwórca Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, aktywny działacz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wieloletni przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, działacz PZITB oraz NOT, współbudowniczy wielu osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu, a przede wszystkim prawy i życzliwy ludziom człowiek – obywatel, posiadający szeroki zakres wiedzy inżynierskiej i prawnej dotyczącej procesu budowlanego. Był najlepszym prawnikiem wśród budowlańców, a Jego interpretacje trudnych zagadnień z dziedziny prawa budowlanego stanowiły podstawę tworzenia przepisów i ustaw z tej dziedziny.
Nasi młodzi koledzy inżynierowie zapamiętali Go jako życzliwego i mądrego człowieka, który wprowadzał ich w środowisko uprawnionych inżynierów budownictwa. Ponad 3,5 tyś młodych ludzi – w dużej mierze dzięki Jego tytanicznej pracy, szkoleniom i cierpliwości   ̶   uzyskało w ciągu 8 lat Jego działalności w DOIIB wymarzone uprawnienia budowlane.
Pamięć o śp. Bronisławie Wośku trwa w całej Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, ukazują się  wspomnienia w czasopismach naukowo-technicznych, a wielu z nas wspomina Go również osobiście ze szczególną wdzięcznością.    
Przypominamy Jego sylwetkę w załączonym tekście.

 

Cześć Jego pamięci