Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROPOZYCJE ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez Polską Izbę Inżynierow Budownictwa  propozycjami zmian w przepisach rozporządzenia MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). Propozycje prezentujemy w pliku do pobrania.