Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROJEKTOWANIE MOSTÓW KOLEJOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW – SZKOLENIE

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. “Projektowanie mostów kolejowych według Eurokodów – przykłady” (1-3 marca 2023 r., Hotel Novotel Kraków City West) organizowanym przez redakcję czasopisma “MOSTY” we współpracy z Profesorem Tomaszem Siwowskim z Politechniki Rzeszowskiej.

Szkolenie obejmuje
zasady projektowania mostów kolejowych według norm europejskich – Eurokodów – na przykładzie obliczeń projektowych.

Zakres szkolenia:
1. Wstęp do Eurokodów, obciążenia i oddziaływania (Eurokod 1)
Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
2. Projektowanie przęsła betonowego sprężonego (Eurokod 2)
Prowadzenie: dr inż. Bartosz Piątek
3. Projektowanie przęsła blachownicowego z płytą ortotropową (Eurokod 3)
Prowadzenie: dr inż. Maciej Kulpa
4. Projektowanie przęsła z dźwigarów obetonowanych (Eurokod 4)
Prowadzenie: dr inż. Mateusz Rajchel
5. Projektowanie podpór mostów kolejowych (Eurokod 2 i 7)
Prowadzenie: dr inż. Aleksander Duda

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie internetowej kursu: eurokody.elamed.pl