Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Zapraszamy członków DOIIB do wzięcia udziału w Konferencji szkoleniowej p.t. „ Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych. Analiza obliczeniowa w poszukiwaniu rezerw.”, przygotowanie i prowadzenie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski (Politechnika Śląska), która odbędzie się w dniach:
–  9 marca 2015 roku (Wrocław).
– 10 marca 2015 (Poznań) 

Koszt udziału w kursie wynosi 100 PLN netto + 22% VAT udział (obligatoryjnie) + materiały szkoleniowe 50 zł + 23% VAT (fakultatywnie) i pokrywany jest przez uczestników bezpośrednio u organizatora kursu. Warunki uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej: www.artmediatechnics.pl . Kontakt do organizatora: Grażyna Grzymowska-Gałka tel 600-35-88-40.

Zgłoszenia należy dokonać do 5 marca 2015 r.

Zachęcamy członków DOIIB do udziału w konferencji, przypominając, że istnieje możliwość dofinansowania kosztów udziału wg zasad określonych w regulaminach DOIIB, zamieszczonych na stronie: http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5.

Dodatkowe informacje dotyczące Konferencji zamieszczamy w plikach do pobrania.