Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD

 

W dniu 6 listopada 2019 r. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

 

Ostateczna decyzję o kształcie zmian ustawy prawo budowlane, oraz przepisów na mocy delegacji ustawowych podejmie nowe Ministerstwo Rozwoju, oraz Sejm i Senat X kadencji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tu przedstawiamy szczegóły propozycji zmian, obecnie obowiązujących aktów prawnych:
Link do procesu legislacyjnego Rządu RP jest następujący: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551/katalog/12583632 
Wejście linkiem na stronę, umożliwi Państwu czytanie proponowanych dokumentów, w kolejności ich wpływania.

 

Ze względu na to, iż proponowane zmiany w sposób bardzo istotny wpływają na pracę inżynierów budownictwa zachęcamy do wnikliwej lektury proponowanych aktów prawnych.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, w ustalonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju terminie do 8.07.2019 roku, wysłała uwagi i propozycje zmian, do przedstawionych aktów prawnych, po zasięgnięciu opinii z okręgowych izb inżynierów budownictwa.