Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROGRAMY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA Z DOSTĘPEM ONLINE

Firma OXYCOM w kolejnym roku proponuje członkom DOIIB bezpośredni dostęp do pakietu programów z zakresu budownictwa i prowadzenia firmy bez konieczności ich zakupu. Więcej informacji w zakładce „Szkolenia” – link