Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROGRAMY DLA BUDOWNICTWA W ROZLICZENIU GODZINOWYM

Szanowni Państwo!

Firma OXYCOM zwróciła się do DOIIB z ofertą zapewnienia członkom Izby bezpośredniego internetowego dostępu do pakietu programów z zakresu budownictwa, bez konieczności ich zakupu. Odpłatność dotyczy wyłącznie czasu korzystania z proponowanych aplikacji.

 

Warunkiem dostępu do oprogramowania jest wykupienie abonamentu. DOIIB zamierza zapewnić możliwość dostępu dla chętnych członków Izby bez konieczności indywidualnego wnoszenia opłaty abonamentowej, natomiast nie pokrywa kosztów korzystania z oprogramowania, które podlega bezpośredniemu rozliczeniu z firmą OXYCOM.

 

Zgodnie z warunkami oferty, rozliczeniu podlega czas korzystania z aplikacji, przy czym nie jest konieczne instalowanie oprogramowania na własnym komputerze – można korzystać z firmowych serwerów OXYCOM, co pozwala na sprawne działanie programu nawet w przypadku starszego, mniej wydajnego sprzętu. Koszty wynikające z rozliczenia czasu korzystania z oprogramowania ponosi  członek Izby.

 

Osoby zainteresowane korzystaniem z takiej formy dostępu do oprogramowania prosimy o zgłoszenia (imię i nazwisko, nr członkowski, kontakt – e-mail plus ewentualnie nr telefonu)  poprzez Internet: dos@doiib.test.sisms.pl do dnia 20 września 2012 r.

 

Po zamknięciu listy zgłoszeń DOIIB podejmie czynności umożliwiające chętnym członkom Izby dostęp do oprogramowania. DOIB nie pokrywa kosztów abonamentu w przypadku indywidualnego zawarcia umowy przez członka izby z firmą OXYCOM.

 

Więcej informacji na stronie oxysoft.pl/pakiet_budownictwo. Spis dostępnych programów oraz ceny ich tymczasowego użytkowania znajdą Państwo pod adresem: http://www.oxycom.pl/wp-content/themes/twentyeleven/docs/oxy24_cennik.pdf