Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROGRAM DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do skorzystania z promocyjnego zakupu programu R3D3 Rama 3D z oferty firmy INTERsoft. R3D3 Rama 3D – 400,00 zł netto zamiast 2.400,00 zł netto (tylko dla zamówień złożonych w Izbie)

 

Zamówienie programu wraz danymi umożliwiającymi kontakt (imię i nazwisko, nr członkowski,  e-mail plus ewentualnie nr telefonu) prosimy kierować do DOIIB e-mailem na adres: dos@doiib.test.sisms.pl w terminie do 30.09.2012.

 

Program R3D3-Rama 3D służy do przeprowadzania obliczeń statycznych płaskich oraz przestrzennych układów prętowych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia współpracę z modułami do wymiarowania wg Eurokodów: EuroStal, EuroŻelbet oraz EuroStopa, oraz modułami wymiarującymi wg norm polskich: InterStal i InterDrewno.