Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROFESOR KAZIMIERZ CZAPLIŃSKI ŚWIĘTOWAŁ DZIEWIĘĆDZIESIĄTE URODZINY

Obchody dziewięćdziesiątych urodzin Profesora odbyły się 22 czerwca na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w auli głównego gmachu politechniki. Posiedzeniu rady przewodniczył prof. Jerzy Hoła, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, który powitał licznie zgromadzonych gości. Byli wśród nich między innymi prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Cezary Madryas, prorektor i jednocześnie rektor-elekt Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawiciele różnych uczelni z całej Polski. Jacek Ossowski przewodniczący Rady Miejskiej reprezentował władze Wrocławia, przybyli przedstawiciele organizacji naukowo-technicznych – Tadeusz Nawracaj, prezes Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Janusz Superson, przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Nie zabrakło także reprezentantów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w uroczystości brali udział Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Eugeniusz Hotała, przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przybyli również reprezentacji organizacji związanych z pozazawodową działalnością Profesora – ze Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej, Fundacji Krzyżowa, gościem na uroczystości był też Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny katolickiego kwartalnika „Więź”.

Pierwsi złożyli Jubilatowi życzenia i wręczyli list gratulacyjny rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski i rektor-elekt, prof. Cezary Madryas. Rektor mówił między innymi, że swoją pozycję Politechnika Wrocławska zawdzięcza właśnie takim osobom jak Profesor, które przez wiele lat tworzyły uczelnię, budowały i wychowały pokolenia godnych następców. Dzięki nim sztafeta pokoleń wciąż trwa.

Laudację na cześć Profesora wygłosił profesor Jerzy Hoła. Profesor Kazimierz Czapliński studiował na Politechnice Gdańskiej, a pracę na wrocławskiej uczelni rozpoczął w 1957 roku. Dziesięć lat później obronił rozprawę doktorską i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. W 1971 roku został mianowany na stanowisko docenta, a w roku 1990 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1995 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. W czasie swojej pracy na Politechnice Wrocławskiej był między innymi odpowiedzialny za budowę gmachu Instytutu Budownictwa, był zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, a w latach 1993–1996 także dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. W swoim dorobku naukowym ma ponad 150 pozycji, w tym trzy książki. Wypromował czterech doktorów i ponad 200 magistrów. Jest autorem wielu recenzji wydawniczych, recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych i opinii do tytułów naukowych. Po przejściu na emeryturę jeszcze przez wiele lat prowadził wykłady dla studentów oraz był opiekunem wielu prac magisterskich. Do dzisiejszego dnia aktywnie uczestniczy w działalności wydziału, wspierając go swoim doświadczeniem. Jest również członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie już drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Życzenia składali także przedstawiciele innych uczelni, instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Podkreślali liczne osiągnięcia naukowe profesora Kazimierza Czaplińskiego, jego zaangażowanie w sprawy społeczne, a także ogromną życzliwość i otwartość. Można tu, między innymi wymienić koleżanki i kolegów Profesora z Zakładu Technologii i Zarządzania w Budownictwie, którzy oprócz życzeń urodzinowych podarowali Jubilatowi jego portret, przedstawicieli Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawicielki Fundacji Krzyżowa, które mówiły o wkładzie Profesora w pojednanie polsko-niemieckie i reprezentantów Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej od których Solenizant dostał nietypowy prezent – gobelin przedstawiający fragment Panoramy Racławickiej – Tadeusza Kościuszkę na koniu.

Na koniec głos zabrał Profesor, który podziękował wszystkim za pamięć i liczne przybycie na uroczystość.

 

MY TAKŻE ŻYCZYMY PANU PROFESOROWI DUŻO ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI, SIŁ DO REALIZACJI DALSZYCH POMYSŁÓW I GRATULUJEMY OSIĄGNIĘĆ. WIELE WSPANIAŁYCH DNI I LAT – MOŻE NAJPIĘKNIEJSZYCH – JEST JESZCZE PRZED PANEM – PANIE PROFESORZE