Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROFESOR CEZARY MADRYAS WYBRANY REKTOREM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NA LATA 2016-2020.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Pan prof. Cezary Madryas został wybrany do pełnienia funkcji Rektora Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2016 – 2020 głosami 79 elektorów spośród 118 elektorów uczestniczących w wyborach. Pan Rektor-Elekt obejmie stanowisko Rektora w dniu 1 września 2016 r. Prof. Cezary Madryas to zasłużony działacz naszego samorządu zawodowego. W latach 2002 – 2010 pełnił on funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady DOIIB. Jako prorektor Politechniki Wrocławskiej zawsze wspierał działania naszego dolnośląskiego samorządu i służył nam różnoraką pomocą. Składamy mu serdeczne gratulacje, życzymy sukcesów i satysfakcji z pełnienia zaszczytnej i niezwykle odpowiedzialnej funkcji. Mamy także nadzieję na dalszą dobrą współpracę z naszą izbą.