Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRENUMERATA „PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO” W ROKU 2023

W imieniu redakcji „Przeglądu Budowlanego” zapraszamy członków DOIIB do prenumeraty czasopisma na preferencyjnych warunkach. Cena prenumeraty rocznej (2023) dla indywidualnych członków OIIB wynosi 181,44 zł z VAT. Cena prenumeraty elektronicznej wynosi – 168,48 zł z VAT.

Zasady dofinansowania przez DOIIB prenumeraty czasopism dla członków DOIIB zamieszczone są na stronie internetowej: Inne oferty – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)