Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA „GOSPODARKA WODNA” W ROKU 2023

W imieniu redakcji czasopisma „Gospodarka Wodna” zapraszamy do prenumeraty miesięcznika na rok 2023.

Szczegółowe informacje na temat prenumeraty można uzyskać w Zakładzie Kolportażu wydawnictwa SIGMA-NOT, tel. 22 840 35 89, e-mail: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie internetowej: www.sigma-not.pl/prenumerata-czasopism-wydawnictwa-sigma-not.html

Zasady dofinansowania przez DOIIB prenumeraty czasopism dla członków DOIIB zamieszczone są na naszej stronie internetowej: Inne oferty – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)