Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRAWO BUDOWLANE PO ZMIANACH – PORADNIK PIIB

Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała poradnik pt. „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.” informujący o tym, jak poruszać się w nowych przepisach dotyczących tzw. dużej nowelizacji prawa budowlanego, która obowiązuje od 19 września 2020 r. oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązującego również od 19 września br.

Źródło informacji – link

Poradnik