Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Praca

U W A G A:
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie odpowiada za treść zamieszczanych ofert zewnętrznych oferentów.

Oferty pracy proszę przesyłać wyłącznie jako gotowy plik do zamieszczenia w *.pdf.

W nazwie pliku należy umieścić stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

data firma miejsce oferta pracy
16-11-2022 IWP Hohental Plan- und Generalbau GmbH Berlin
14-11-2022 FONON
25-10-2022 FONON
10-10-2022 Skanska Wrocław
09-09-2022 Komenda Wojewódzka Policji Wrocław
05-09-2022 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu Wrocław
26-07-2022 Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu Wrocław
20-06-2022 Agencja Mienia Wojskowego Wrocław