Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BIM Standard PL – skuteczne przygotowanie i prowadzenie inwestycji w metodyce BIM – RETRANSMISJA

Krótkie wprowadzenie do BIM BIM Standard PL Projekt BIM Standard PL jako praktyczne rozwinięcie normy PN EN ISO 19650 uwzględniające uwarunkowania rynku polskiego oraz doświadczenia BIM.

Retransmisja dostępna w terminie: od 2021-01-29 godz. 09:00 do 2021-02-01 godz. 08:50

Prelegenci: Dariusz Kasznia, MOIIB – Edyta Protasiuk, Bartłomiej Dzwigalski – MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

https://portal.piib.org.pl/szkolenia-online/adef0330-5ca2-11eb-949b-ddd13cb20c80/zapisz?usr=

Przypominamy o pobraniu interesujących materiałów do tego szkolenia:

https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/materialy-szkoleniowe/category/7-warszawa